Blog de Ciència EPSEVG

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Random Image


A la recerca dels models sostenibilistes!

per VictorAg

Tradicionalment els enginyers i les enginyeres han orientat la seva activitat a optimitzar processos productius o a millorar la qualitat ambiental dels fluxos d’entrada i de sortida de materials i d’energia. Aquesta recerca s’ha consolidat amb el temps com una part indispensable per a la recerca dels models de producció i consum sostenible que ha de promoure la societat.

No obstant, la sostenibilitat reivindica, per damunt de tot, la recerca de solucions a llarg termini que previnguin els conflictes socioambientals que podrien produir-se en el futur i planifiqui solucions o alternatives sostenibles abans que es produeixin. Les universitats, com a entitats no supeditades a «maximitzar el seu benefici econòmic» haurien de ser els màxims exponents d’aquesta activitat. Llegir més

Categories General

Consum energètic i línies elèctriques

per VictorAg

La demanda d’energia elèctrica s’ha incrementat considerablement els darrers anys, com a conseqüència del desenvolupament tecnològic i la major qualitat de vida en els països desenvolupats. Aquest augment del consum ha provocat la saturació de la xarxa actual en algunes zones, cosa que fa que no pugui assumir la demanda en ocasions concretes i donar un servei de qualitat.

L’energia elèctrica és transmesa a través de línees que inicialment no han estat dissenyades per a un flux de potència elevat. Així, circuits que prèviament no transportaven molta energia esdevenen colls d’ampolla per al sistema. Llegir més

Categories Sostenibilitat

Educació en sostenibilitat a l’enginyeria

per VictorAg

L’enginyeria va néixer per cobrir les necessitats de la societat, i així s’ha d’entendre. Ara bé, que vol dir estar al servei de la societat? Durant el darrer congres “Engineering Education for Sustainable Development” (http://congress.cimne.upc.es/eesd2004) es va aprovar la Declaració de Barcelona, signada pels responsables de les universitats tecnològiques capdavanteres d’Europa. Aquest document, declara, entre altres punts, que els enginyers i enginyeres han de comprendre de quina manera el seu treball interactua amb la societat i el medi ambient i que han d’actuar d’acord als principis deontològics i als valors i principis ètics universals. Per aconseguir aquests objectius, cal redefinir el processos educatius universitaris per formar enginyers amb aquesta visió sostenibilista. Llegir més

Categories Sostenibilitat