Blog de Ciència EPSEVG

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Random Image


Vaixells més silenciosos

per VictorAg

vaixell_comercialEl transport marítim és conegut per ser un dels grans contribuents al soroll i participar activament en l’increment de la contaminació acústica marina. La disminució del soroll i de les vibracions que produeixen és avui dia un objectiu d’importància per al desenvolupament sostenible del transport de superfície. En aquest sentit, el projecte europeu SILENV (Ships oriented Innovative soLutions to rEduce Noise & Vibrations) constitueix la resposta a aquesta demanda.

Finançat per la Comissió Europea, el projecte agrupa un consorci de 14 entitats, entre els quals hi ha universitats i centres de recerca internacionals, com el Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques (LAB) de la UPC, drassanes i companyies marítimes. El LAB és responsable de la mesura, l’anàlisi i la modelització del soroll submarí que emeten els vaixells comercials i de l’impacte que produeix en els ecosistemes marins, en particular els cetacis. Llegir més

Categories General

Canvi climàtic al mar i pèrdua auditiva de dofins i balenes

per VictorAg

Recentment, s’han manifestat una sèrie de problemes directament associats amb fonts sonores d’origen humà, com l‘increment de la mortalitat de cetacis (dofins i balenes) per col·lisions amb vaixells o el varament en massa de balenes després de maniobres militars. A més, el canvi climàtic, al modificar els paràmetres de salinitat, pressió i temperatura del mar, distorsiona la manera en que es propaga el so i, per tant, la visió de l’entorn dels cetacis, motiu pel qual és cada cop més difícil comunicar-se entre ells i fins i tot orientar-se.

Malgrat no hi hagin encara dades concloents sobre la implicació d’aquests canvis associats a la contaminació acústica de mitjana i baixa freqüència en la desorientació i mort d’aquests animals, és àmpliament acceptat que els efectes negatius del soroll repercuteixen de manera irreversible en la seva capacitat auditiva. Existeix doncs una necessitat urgent de definir i quantificar els canvis de temperatura del mar i efectes de la contaminació acústica en els organismes marins a curt, mig i llarg termini. Llegir més

Categories General

Soroll letal

per VictorAg

Estudiar el possible impacte acústic que tenen les fonts sonores artificials sobre el mar no és trivial. En primer lloc, per la relativa falta d’informació sobre el mecanisme de procés i anàlisi dels sons de la fauna marina que, malgrat que podem gravar i catalogar, no en coneixem ni el seu paper ni la importància en l’equilibri i desenvolupament de les poblacions marines.

En segon lloc, el possible impacte d’emissions sonores no només té efecte sobre els sistemes de recepció auditiva dels animals, sinó que pot implicar repercussions sobre els nivells sensorials o sistèmics i resultar, fins i tot, letal per a l’animal afectat. A aquestes dues raons de pes s’afegeix el fet que una exposició puntual o prolongada a un soroll determinat pot tenir conseqüències negatives a mitjà i llarg termini que, de moment, no podem observar immediatament.

Llegir més

Categories Aplicacions Biocustiques