Blog de Ciència EPSEVG

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Random Image


Elements finits al servei del disseny i la seguretat

per VictorAg

elements-finitsLa utilització sistemàtica de programes informàtics en el disseny, el manteniment i l’avaluació de processos, equips industrials i obres civils és ja una pràctica quotidiana en els països industrialitzats. Un bon exemple és la simulació numèrica per elements finits d’aquests processos o equips abans d’incorporar-los en la pràctica industrial. És un avantatge molt significatiu per les empreses que disposen dels instruments necessaris.

La simulació numèrica és una aproximació al comportament real i és un mètode que permet aproximar certs problemes de la ciència i l’enginyeria als càlculs numèrics. Aquest tipus de simulació transforma un dibuix en tres dimensions en un objecte virtual anomenat “malla”, al qual s’associen un número finit de paràmetres o propietats. Aquesta simulació numèrica prèvia a la implementació industrial de l’objecte, component o procés pot posar en evidència fallades ocultes, estalviant així considerables costos i, fins i tot, vides humanes, alhora que permet obtenir els dissenys més òptims. Llegir més

Categories General