Blog de Ciència EPSEVG

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Random Image


Innovació oceànica i metereològica

per VictorAg

El concepte de plug&play (PnP) o “endollar i utilitzar” va aparèixer fa uns anys al sector dels ordinadors personals, o PC, per facilitar als usuaris la connexió de perifèrics o targetes sense haver de tenir coneixements sobre arquitectura d’ordinadors. Per instal·lar les primeres targetes de so (sound-blaster), calia configurar uns petits interruptors que ves a saber per a què servien. Tot plegat massa complicat. En arribar el primer sistema operatiu de Microsoft de tipus plug&play, el Windows95, i el bus PCI als ordinadors, tot va començar a ser més senzill. Ara, connectem la targeta i a gaudir. Aquest mateix concepte s’intenta aplicar actualment a altres àmbits fora de la informàtica.

En un sistema de mesura complexa, com una estació meteorològica, intervenen gran quantitat de sensors que cal connectar i configurar. Per poder obtenir informació vàlida d’aquests sistemes i després poder-la compartir o divulgar, és necessari tot un procés de programació i configuració únicament accessible a enginyers o especialistes en la matèria. Per aquest motiu, organitzacions per l’elaboració d’estàndards com ara el National Institute of Standards and Technology’s (NIST) o l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) treballen en l’elaboració de protocols que unifiquin i, d’aquesta manera, facilitin la feina a integradors i dissenyadors de sistemes de mesura. Llegir més

Categories General

Sismicitat en el fons marí

per VictorAg

sismicitat-en-el-fons-marijpg1Històricament, els mètodes sísmics han tingut un paper clau en l’ampliació del coneixement de l’estructura i les propietats físiques de l’interior de la Terra. I el Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI) de la UPC, que treballa en col·laboració amb la Unitat de Tecnologia Marina del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a les instal·lacions del Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú, té experiència en aquest àmbit de recerca.

Hi ha dos tipus d’estudis diferenciats: sísmica passiva i sísmica activa. En ambdós, els equips que s’utilitzen es denominen ocean bottom seismometer (OBS). En sísmica passiva es registren les vibracions que generen fonts d’energia natural (terratrèmols). Els objectius principals de l’observació de la sísmica passiva són la localització dels terratrèmols i l’estimació de la magnitud que tenen. D’altra banda, mitjançant la instal·lació d’OBS permanents és possible detectar la creació de tsunamis i, per tant, generar senyals d’alerta amb una rapidesa suficient. Llegir més

Categories General

OBSEA: l’observatori submarí de Vilanova

per VictorAg

Per a l’avaluació del canvi climàtic, la investigació marina experimental requereix cada vegada més un major volum de dades i una millor resolució de les mateixes, que les dades obtingudes tradicionalment mitjançant bucs oceanogràfics, boies o sensors dipositats en el fons marí. La incorporació en l’observació marina de satèl·lits ha suposat un significatiu pas endavant en quant a la informació global de les característiques de la superfície dels oceans, incrementant igualment la informació dels processos en la columna d’aigua. Aquestes metodologies, sens dubte fonamentals i valuoses, resulten altament costoses i inadequades quan es pretén analitzar la diversitat de processos crítics per entendre la dinàmica dels ecosistemes marins que poden variar temporalment des de pocs dies fins a setmanes o anys, i espacialment des de pocs kilòmetres fins a centenars. Aquesta varietat de processos (físics, geològics, químics i biològics) són de gran importància per exemple per conèixer la dinàmica de processos superficials a escala costanera. Per incidir en la investigació marina d’una manera sistemàtica, es requereixen avui dia altres tecnologies i instruments, que puguin registrar processos actius durant llargs períodes de temps, imprescindibles per abordar aspectes globals i interdisciplinaris. Llegir més

Categories General