Blog de Ciència EPSEVG

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Random Image


Vaixells més silenciosos

per VictorAg

vaixell_comercialEl transport marítim és conegut per ser un dels grans contribuents al soroll i participar activament en l’increment de la contaminació acústica marina. La disminució del soroll i de les vibracions que produeixen és avui dia un objectiu d’importància per al desenvolupament sostenible del transport de superfície. En aquest sentit, el projecte europeu SILENV (Ships oriented Innovative soLutions to rEduce Noise & Vibrations) constitueix la resposta a aquesta demanda.

Finançat per la Comissió Europea, el projecte agrupa un consorci de 14 entitats, entre els quals hi ha universitats i centres de recerca internacionals, com el Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques (LAB) de la UPC, drassanes i companyies marítimes. El LAB és responsable de la mesura, l’anàlisi i la modelització del soroll submarí que emeten els vaixells comercials i de l’impacte que produeix en els ecosistemes marins, en particular els cetacis. Llegir més

Categories General

Escoltant les profunditats dels oceans

per VictorAg

Listening to the Deep-Ocean Environment (LIDO) és el nom d’un projecte europeu que estudia la detecció de riscos geofísics (terratrèmols i tsunamis) i el control dels efectes del soroll associat a activitats humanes en els ecosistemes marins. Es fixa especialment en aquest impacte en els cetacis, com a bioindicadors de l’equilibri acústic dels oceans, per mitjà de sensors submergits a grans profunditats.

El projecte, emmarcat en la xarxa d’excel·lència European Sea Observatories Network (ESONET), inclou 11 institucions que pertanyen a cinc estats membres de la Unió Europea. El repte del projecte, que lidera el Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques de la Universitat Politècnica de Catalunya a Vilanova i la Geltrú, i en el que participa la Unitat de Tecnologia Marina del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), és el desenvolupament d’eines d’anàlisi en temps real d’aquests esdeveniments acústics.

Llegir més

Categories Laboratori Aplicacions Bioacústiques

El primer mapa acústic marí

per VictorAg

El soroll al mar ha existit sempre de manera natural o biològica. No obstant, la introducció massiva de fonts sonores artificials s’ha convertit en una amenaça per l’equilibri dels ecosistemes marins, degut al seu caràcter recent i no controlat. Davant l’absència absoluta de registres submarins dels nivells de contaminació acústica al mar català, i degut a la necessitat de mesurar i controlar els efectes d’aquest impacte en les poblacions de cetacis, al Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques de la Universitat Politècnica de Catalunya, estem elaborant el primer mapa acústic marí de les aigües costaneres de Catalunya.

Sota el paraigües de l’Obra Social de la Caixa i dins del programa La Caixa a favor del mar, el LAB està mesurant de manera científica el grau actual de contaminació acústica del mar català, i la seva influència en les poblacions de cetacis que hi habiten. Això permetrà establir les bases dels futurs treballs en aquest camp, a mesura que l’increment de contaminació acústica faci imprescindibles aquesta mena de monitoritzacions acústiques del medi marí.

Llegir més

Categories Aplicacions Biocustiques, EEES

Soroll letal

per VictorAg

Estudiar el possible impacte acústic que tenen les fonts sonores artificials sobre el mar no és trivial. En primer lloc, per la relativa falta d’informació sobre el mecanisme de procés i anàlisi dels sons de la fauna marina que, malgrat que podem gravar i catalogar, no en coneixem ni el seu paper ni la importància en l’equilibri i desenvolupament de les poblacions marines.

En segon lloc, el possible impacte d’emissions sonores no només té efecte sobre els sistemes de recepció auditiva dels animals, sinó que pot implicar repercussions sobre els nivells sensorials o sistèmics i resultar, fins i tot, letal per a l’animal afectat. A aquestes dues raons de pes s’afegeix el fet que una exposició puntual o prolongada a un soroll determinat pot tenir conseqüències negatives a mitjà i llarg termini que, de moment, no podem observar immediatament.

Llegir més

Categories Aplicacions Biocustiques