Blog de Ciència EPSEVG

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Random Image


Què passa quan establim una connexió d’Internet?

per VictorAg

Per respondre aquesta pregunta es necessitaria molt més que aquest espai per escriure amb detall el ventall d’estratègies, protocols i algoritmes que s’executen per permetre aquesta connexió. Un factor que condiciona en gran mesura la resposta és la pròpia estructura d’Internet, la qual és, des del seu origen al 1969, distribuïda. En poques paraules, això vol dir que res defineix de forma global el funcionament d’Internet. I llavors, com funciona?. La realitat és que Internet es basa en una estructura jeràrquica formada pel que s’anomena Sistemes Autònoms (SAs). Així podríem dir que Internet és una oligarquia on cada SA decideix quin és el comportament de la seva part de la xarxa. Tot i que vist així seria estrany que funcionés, allò que realment ho fa possible és l’existència del protocol que interconnecta aquests SAs. Aquest protocol es coneix com BGP (Border Gateway Protocol) i la seva funció bàsica és permetre connexions extrem a extrem en aquesta estructura jeràrquica de SAs. La gran hipòtesi de funcionament del protocol BGP és que és opac al funcionament de cada SA, de forma que només es preocupa de la seva interconnexió. De fet, podem dir que BGP calcula rutes extrem a extrem sense tenir en compte quines són les característiques de qualitat dels enllaços que els connecten, ni del que passa dins de cada SA, ni de quina és la informació que s’envien els SAs. Aquest fet, que ha estat clau per la generació del que coneixem com a Internet, és el mateix que avui en dia està complicant la possibilitat de disposar d’una xarxa amb qualitat. Llegir més

Categories General

Un llenguatge universal

per VictorAg

Shakespeare va escriure la tragèdia Hamlet a començaments del segle XVII. Després de molt de temps ha quedat en el saber de molts de nosaltres, la coneguda frase: “To be, or not to be: that is the question”. Però entenem el que vol dir aquesta frase? Segur que sí, però no perquè tots sabem anglès sinó perquè algú, en algun moment, ens haurà explicat el seu significat.

Una cosa semblant va passar en el començament del mon de les noves tecnologies relacionades amb Internet i, més en concret, en la comunicació entre màquines. Existien estacions de treball que no es podien comunicar entre sí perquè no disposaven dels medis adequats.

Llegir més

Categories Internet