Blog de Ciència EPSEVG

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Random Image


Accionaments elèctrics i estalvi d’energia

per VictorAg

accionaments-estalvi-energiaEl model de desenvolupament de la societat occidental ha provocat un increment continu en el consum d’energia per tal de satisfer les necessitats generades tant en l’àmbit domèstic com en l’àmbit dels sistemes productius. Aquest consum d’energia comporta agressions sobre el medi ambient, per la qual cosa cal un ús més racional i eficient de l’energia si volem aconseguir un desenvolupament sostenible.

Un indicador que avalua aquesta eficiència és la intensitat energètica, que relaciona la quantitat d’energia consumida respecte del PIB. Un dels objectius fixats per la Unió Europea és reduir la intensitat energètica. Per assolir aquest objectiu, és rellevant el potencial d’estalvi d’energia elèctrica i les possibilitats existents en el camp dels accionaments elèctrics. Tot i que tradicionalment els motors elèctrics han estat considerats una força motriu flexible i eficient, es poden aconseguir importants estalvis energètics millorant-ne el rendiment i fent ús de la velocitat variable en determinades aplicacions, bombes i ventiladors especialment, tant pel que fa a motors de l’àmbit de l’automoció, com de l’industrial i el domèstic. Llegir més

Categories General

Consum energètic i línies elèctriques

per VictorAg

La demanda d’energia elèctrica s’ha incrementat considerablement els darrers anys, com a conseqüència del desenvolupament tecnològic i la major qualitat de vida en els països desenvolupats. Aquest augment del consum ha provocat la saturació de la xarxa actual en algunes zones, cosa que fa que no pugui assumir la demanda en ocasions concretes i donar un servei de qualitat.

L’energia elèctrica és transmesa a través de línees que inicialment no han estat dissenyades per a un flux de potència elevat. Així, circuits que prèviament no transportaven molta energia esdevenen colls d’ampolla per al sistema. Llegir més

Categories Sostenibilitat