Blog de Ciència EPSEVG

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Random Image


Tecnologia madura i raïm

per VictorAg

Segurament que el lector ha sentit a parlar de les etiquetes intel·ligents, els tags de radiofreqüència o les targes sense contacte. De fet, probablement fa servir un teletac per pagar el peatge de l’autopista o utilitza una tarja per identificar-se o accedir a determinats llocs.

La tecnologia d’identificació per radiofreqüència (RFID) es remunta als anys 20 del segle passat en un desenvolupament del ja llavors prestigiós Massachusetts Institute of Technology (MIT). Va ser posteriorment, durant la Segona Guerra Mundial, quan l’exèrcit britànic va posar en pràctica aquesta tecnologia i, més tard, en temps de pau, a partir dels anys 60 va passar al món civil amb la seva popularització creixent gràcies a la progressiva millora tecnològica i reducció de costos.

Llegir més

Categories Centre Tecnològic