Blog de Ciència EPSEVG

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Random Image


Obrim portes a Bolonya

per VictorAg

edificiescola1L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) està en ple procés de canvi de l’estructura dels plans d’estudis i del model d’aprenentatge, per adaptar-los a les exigències de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Aquesta reforma té com a finalitat l’harmonització de titulacions que s’imparteixen en les universitats de 48 Estats europeus, basant-se en un nou model d’aprenentatge actiu. La nova estructura dels ensenyaments universitaris té com a objectiu fomentar la mobilitat de l’estudiantat, promoure la col·laboració acadèmica entre universitats, modernitzar l’estructura dels estudis, impulsar un canvi a les metodologies docents i augmentar la inserció laboral dels titulats i les titulades. Llegir més

Categories General

Bolonya, setembre 2009

per VictorAg

Amb la declaració de Bolonya de 1999 es va donar el tret de sortida a la construcció de l’espai europeu d’educació superior (EEES) que ha de permetre la mobilitat dels titulats universitaris europeus mitjançant un sistema que asseguri que les titulacions cursades en els diferents estats siguin comparables. En el sistema espanyol es defineix una estructura amb un primer cicle que condueix a la titulació de Grau, un segon cicle en el qual s’obté la titulació de Màster Universitari i un tercer cicle, que com fins ara, dóna el títol de Doctor.

Altres aspectes importants de EEES son la implantació de models d’ensenyament-aprenentatge centrats en l’estudiant, en els quals l’activitat de l’estudiant és el nucli del procés formatiu i de plans d’estudis orientats a l’adquisició de competències, que són l’objectiu final del procés formatiu.

Llegir més

Categories EEES, Institucional