Blog de Ciència EPSEVG

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Random Image


OBSEA: l’observatori submarí de Vilanova

per VictorAg

Per a l’avaluació del canvi climàtic, la investigació marina experimental requereix cada vegada més un major volum de dades i una millor resolució de les mateixes, que les dades obtingudes tradicionalment mitjançant bucs oceanogràfics, boies o sensors dipositats en el fons marí. La incorporació en l’observació marina de satèl·lits ha suposat un significatiu pas endavant en quant a la informació global de les característiques de la superfície dels oceans, incrementant igualment la informació dels processos en la columna d’aigua. Aquestes metodologies, sens dubte fonamentals i valuoses, resulten altament costoses i inadequades quan es pretén analitzar la diversitat de processos crítics per entendre la dinàmica dels ecosistemes marins que poden variar temporalment des de pocs dies fins a setmanes o anys, i espacialment des de pocs kilòmetres fins a centenars. Aquesta varietat de processos (físics, geològics, químics i biològics) són de gran importància per exemple per conèixer la dinàmica de processos superficials a escala costanera. Per incidir en la investigació marina d’una manera sistemàtica, es requereixen avui dia altres tecnologies i instruments, que puguin registrar processos actius durant llargs períodes de temps, imprescindibles per abordar aspectes globals i interdisciplinaris. Llegir més

Categories General

L’Antàrtida i l’Àrtic, més a prop

per VictorAg

La influència de la desaparició del gel a l’Àrtic en la vida marina, la presència de contaminants al gel i l’estudi dels vegetals en condicions extremes de vida són algunes de les investigacions que s’estan desenvolupant a bord del buc oceanogràfic Hespérides. Una iniciativa que estudia, a través de projectes de biologia i geofísica finançats pel ministeri d’Educació i Ciència, l’Àrtic i l’Antàrtida. Llegir més

Categories SARTI

Observar el fons marí

per VictorAg

Detectar els moviments sísmics que succeeixen en el fons marí i que són motiu de terratrèmols o maremotos és l’objectiu dels sismòmetres que desenvolupen arreu del món centres de recerca punters. Fins ara, a l’Estat Espanyol, on el disseny d’equips per observar el perfil marí no és una àrea prioritària, no disposàvem de cap sismòmetre per poder veure què està passant al fons marí que ens envolta. Actualment això ha canviat. Gràcies a un projecte finançat pel Pla Nacional d’R+D, el grup de recerca Sistemes d’Adquisició i Tractament de la Informació (SARTI) de la UPC, que lidero, hem desenvolupat, juntament amb la Unitat de Tecnologia Marina del Consell Superior Investigacions Científiques, el primer sismòmetre de fons marí, anomenat Ocean Bottom Seismometer. Aquest petit enginy té les mides i la lleugeresa adequades perquè sigui fàcil de transportar, i és ideal per estudiar zones submarines d’àmplia extensió on és necessari disposar d’un gran nombre de sismòmetres. A més, els sensors sísmics que els composen, els anomenats geòfons, que detecten les petites vibracions del terreny, ofereixen dades de qualitat. Llegir més

Categories General