Blog de Ciència EPSEVG

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Random Image

Articles del Abril, 2010


L’EPS triplica el nombre d’inscrits en tres anys

per Comunicació_EPSEVG

L’European Project Semester (EPS) és un projecte educatiu que s’imparteix  de forma exclusiva  al Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú. Està basat en la realització real d’un projecte d’enginyeria i permet crear un lligam estret entre l’empresa privada i la institució educativa. Tan els projectes com la realització dels cursos es fan íntegrament en anglès, però l’alumnat també rep formació en cultura i llengua catalana i castellana. Hi ha supervisió per part dels coordinadors acadèmics i els coordinadors de les empreses.

Els que finalitzin el cursos i completin el projecte amb èxit obtindran 30 crèdits universitaris (ECTS), també reconeguts a les seves universitats d’origen. Amb aquesta facilitat d’adaptació dels estudis entre diferents universitats, l’EPS respon  plenament a les demandes plantejades per la societat i l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) i, a la vegada, s’adapta a la perfecció al pla Bolonya, ja que fomenta el moviment d’estudiants entre països, el ple reconeixement dels seus estudis a l’estranger i l’ús d’un altre idioma (en aquest cas, l’anglès) com a llengua vehicular.

El passat 12 de febrer es va inaugurar  el nou curs de l’EPS al Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú. Aquesta és la tercera edició i, any rere any, augmenta el nombre d’estudiants i el ventall de països de procedència. De fet, dels 9 estudiants de la primera edició, al 2008, s’ha passat als 28 d’enguany. Els joves procedeixen de 10 països diferents i estudien 13 carreres universitàries.

Categories General