Blog de Ciència EPSEVG

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Random Image

Articles del Febrer, 2009


No visc en un món de silenci

per VictorAg

mon-de-silenci1

La discapacitat auditiva és sovint invisible, és a dir, no es veu i, fins i tot, pot passar desapercebuda. Es pot mantenir una conversa amb una persona sorda i no adonar-se que no hi sent. Efectivament, això és possible gràcies a la tecnologia que compensa la discapacitat i fa iguals a totes les persones.

Cal fer desaparèixer els tòpics de que si una persona no hi sent, no pot parlar i no pot comprendre oralment. Les persones sordes no viuen en un món de silenci si treuen profit de dos tipus de tecnologies: les de l’audició i les de suport a la comunicació.
Llegir més

Categories General

Sobre nanomaterials i nanotecnologia

per VictorAg

sobre-nanomaterials-i-nanotecnologiaEl desenvolupament tecnològic requereix la utilització de nous materials amb millors propietats. Així, per exemple, la indústria aeronàutica o les plantes de generació d’energia necessiten cada vegada més l’ús de materials amb millor resistència al desgast, a la corrosió o un bon comportament a alta temperatura. Per aquests motius, en els darrers anys ha pres importància el desenvolupament dels anomenats nanomaterials i de la nanotecnologia.

El prefix “nano” fa referència a una unitat que correspon a la mil milionèsima part d’un metre, és a dir, un nanòmetre (10-9 m), de manera que en el camp dels nanomaterials s’inclouen aquells materials que tenen mides inferiors als 100 nanòmetres. A nivell nanomètric, inclús els materials més simples i coneguts poden presentar noves propietats sorprenents, ja siguin propietats elèctriques, magnètiques, mecàniques o òptiques. Llegir més

Categories General

Matemàtiques i enginyeria

per VictorAg

numberscn_04731Si preguntéssim a la població quina creu que és la feina dels matemàtics, les respostes contindrien segurament expressions com “escriure números molt grans” o “fer operacions molt ràpidament”, però molt pocs esmentarien el paper de les matemàtiques en la indústria.

En realitat, la majoria de les persones que es dediquen professionalment a les matemàtiques fan molt poques operacions amb números. Una part d’elles fa “matemàtica fonamental”, que intenta descobrir noves relacions entre entitats abstractes, i d’altres fan “matemàtica aplicada”, que intenta emprar els resultats obtinguts pels primers per resoldre problemes de la ciència i la tecnologia. Llegir més

Categories General