Blog de Ciència EPSEVG

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Random Image

Articles del Maig, 2008


Què passa quan establim una connexió d’Internet?

per VictorAg

Per respondre aquesta pregunta es necessitaria molt més que aquest espai per escriure amb detall el ventall d’estratègies, protocols i algoritmes que s’executen per permetre aquesta connexió. Un factor que condiciona en gran mesura la resposta és la pròpia estructura d’Internet, la qual és, des del seu origen al 1969, distribuïda. En poques paraules, això vol dir que res defineix de forma global el funcionament d’Internet. I llavors, com funciona?. La realitat és que Internet es basa en una estructura jeràrquica formada pel que s’anomena Sistemes Autònoms (SAs). Així podríem dir que Internet és una oligarquia on cada SA decideix quin és el comportament de la seva part de la xarxa. Tot i que vist així seria estrany que funcionés, allò que realment ho fa possible és l’existència del protocol que interconnecta aquests SAs. Aquest protocol es coneix com BGP (Border Gateway Protocol) i la seva funció bàsica és permetre connexions extrem a extrem en aquesta estructura jeràrquica de SAs. La gran hipòtesi de funcionament del protocol BGP és que és opac al funcionament de cada SA, de forma que només es preocupa de la seva interconnexió. De fet, podem dir que BGP calcula rutes extrem a extrem sense tenir en compte quines són les característiques de qualitat dels enllaços que els connecten, ni del que passa dins de cada SA, ni de quina és la informació que s’envien els SAs. Aquest fet, que ha estat clau per la generació del que coneixem com a Internet, és el mateix que avui en dia està complicant la possibilitat de disposar d’una xarxa amb qualitat. Llegir més

Categories General

Intel·ligència artificial, un perill o un repte?

per VictorAg

Els actuals desenvolupaments científics i tecnològics ens permeten afirmar que, un cop que els científics es posin d’acord en la definició de termes com la intel·ligència, el pensament o la consciència i que aquesta definició sigui quelcom més enllà de “la capacitat humana de…”, hi haurà (si és que ja no existeixen) màquines i éssers artificials amb la capacitat de desenvolupar aquestes capacitats.

El fet de treballar en un camp científic sense definicions totalment consensuades, converteix qualsevol teoria treballada o afirmacions com l’anterior en quelcom semblant a l’alquímia, tot i que les eines de discussió emprades estiguin ben consolidades i fonamentades en camps com la matemàtica o la cibernètica. Per al públic en general, la intel·ligència artificial continua sent tot allò que hauria de permetre tenir màquines, robots i programari semblants als que surten a les pel·lícules. Aquesta identificació implica una mesura de les expectatives de la intel·ligència artificial que no fa justícia a la càrrega de treball i d’esforços realitzats per superar reptes reals, els quals no són més d’una centèsima part d’allò que ens prometen els guionistes de cinema. Llegir més

Categories General

Canvi climàtic al mar i pèrdua auditiva de dofins i balenes

per VictorAg

Recentment, s’han manifestat una sèrie de problemes directament associats amb fonts sonores d’origen humà, com l‘increment de la mortalitat de cetacis (dofins i balenes) per col·lisions amb vaixells o el varament en massa de balenes després de maniobres militars. A més, el canvi climàtic, al modificar els paràmetres de salinitat, pressió i temperatura del mar, distorsiona la manera en que es propaga el so i, per tant, la visió de l’entorn dels cetacis, motiu pel qual és cada cop més difícil comunicar-se entre ells i fins i tot orientar-se.

Malgrat no hi hagin encara dades concloents sobre la implicació d’aquests canvis associats a la contaminació acústica de mitjana i baixa freqüència en la desorientació i mort d’aquests animals, és àmpliament acceptat que els efectes negatius del soroll repercuteixen de manera irreversible en la seva capacitat auditiva. Existeix doncs una necessitat urgent de definir i quantificar els canvis de temperatura del mar i efectes de la contaminació acústica en els organismes marins a curt, mig i llarg termini. Llegir més

Categories General

A la recerca dels models sostenibilistes!

per VictorAg

Tradicionalment els enginyers i les enginyeres han orientat la seva activitat a optimitzar processos productius o a millorar la qualitat ambiental dels fluxos d’entrada i de sortida de materials i d’energia. Aquesta recerca s’ha consolidat amb el temps com una part indispensable per a la recerca dels models de producció i consum sostenible que ha de promoure la societat.

No obstant, la sostenibilitat reivindica, per damunt de tot, la recerca de solucions a llarg termini que previnguin els conflictes socioambientals que podrien produir-se en el futur i planifiqui solucions o alternatives sostenibles abans que es produeixin. Les universitats, com a entitats no supeditades a «maximitzar el seu benefici econòmic» haurien de ser els màxims exponents d’aquesta activitat. Llegir més

Categories General

Empresa i universitat: cara a cara

per VictorAg

En el nou context que l’Espai Europeu d’Educació Superior està dibuixant, és cada cop més important les competències que l’estudiantat adquireix durant el seu pas per la Universitat. Aquestes habilitats han d’adaptar-se cada vegada més a les necessitats del sector empresarial, l’entorn en el qual els futurs enginyers desenvoluparan la seva carrera professional.

Per conèixer què necessiten les empreses i crear sinergies per implicar els agents socials en el procés de renovació de l’ensenyament universitari, l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) organitza el Face2Face, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, un punt de trobada entre el món universitari i l’empresarial. Face2Face serà un fòrum de contacte directe i personalitzat entre estudiantat i sector empresarial i potenciarà una major col·laboració entre les empreses, els col•legis professionals, les associacions d’empresaris i la universitat. Llegir més

Categories General