Blog de Ciència EPSEVG

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Random Image

Articles del Març, 2008


Cooperar: la feina que recompensa

per VictorAg

Hi ha qui diu que aquell que s’implica en una Organització No Governamental (ONG) ajuda a gent necessitada. Però les tasques de solidaritat que s’engloben dins ONG’s també aporten experiències, capacitats i valors a totes les parts implicades.

La solidaritat és un dels principis que inspira a la UPC com a institució al servei de la societat. Treballar en tecnologia, en ciència i en coneixement per al desenvolupament és també una funció de la Politècnica, la qual per assumir aquesta responsabilitat, va crear al 1992 el Centre de Cooperació i Desenvolupament (CCD). L’eina de treball més important del CCD són els projectes de cooperació al desenvolupament a través de la qual la universitat posa la tecnologia al servei del desenvolupament humà i promou la participació de la comunitat universitària en projectes de cooperació en col·laboració amb altres actors. Llegir més

Categories CCD

Dissenyant xarxes de comunicacions òptiques

per VictorAg

És prou conegut que l’aplicació de tecnologia òptica en les xarxes de comunicacions ha esdevingut una solució factible als problemes de capacitat que tenien les xarxes tradicionals. La tecnologia òptica aplicada al medi de transmissió en forma de fibra òptica, permet la transmissió de grans quantitats d’informació dins de la xarxa a velocitat propera a la de la llum. Amb aquest medi de transmissió les xarxes de comunicacions òptiques poden fer front als nous desafiaments en les comunicacions que ja s’endevinen, els quals venen motivats principalment per dos factors: el constant creixement del nombre d’usuaris de la xarxa i el definitiu increment de qualitat que els usuaris demanen a les xarxes de comunicacions, bàsicament degut als nous serveis i aplicacions que utilitzen —veu sobre IP, vídeo sota demanda, i en general, totes les que requereixen treballar en temps real—. Aconseguir donar aquesta qualitat als usuaris, definida tècnicament com a Qualitat de Servei (QoS), és un punt encara no resolt en xarxes de comunicacions. Tot i fer més de 25 anys que s’està treballant des de l’entorn de la recerca, no existeix en la realitat cap protocol ni mecanisme que permeti al proveïdor del servei o transport garantir a l’usuari final una comunicació extrem a extrem amb qualitat per a aquells serveis que així ho requereixin. Llegir més

Categories CRAAX, Òptica

Microquè?

per VictorAg

El prefix micro s’utilitza per parlar d’elements de mida més petita. Així, si d’un microprocessador diem que és un processador molt petit, d’un microcontrolador, diem que és un controlador petit. Actualment, la majoria de nosaltres tenim ordinador a casa i som conscients que l’element fonamental perquè aquest funcioni és el microprocessador que conté. Aquest ens permet fer moltes i variades funcions: des de jugar, reproduir música o vídeo, executar programes de comptabilitat o navegar per Internet. Però potser no som tant conscients dels germans petits del microprocessadors, els microcontroladors, que estan molt més presents fora de l’ordinador.
El termostat programable de la calefacció, els comandaments a distància, el reproductor de MP3, la cafetera, la ràdio, el control de l’ascensor, la porta automàtica del garatge o el telèfon mòbil, entre molts altres, incorporen un microcontrolador que aporta un valor afegit a aquests equips que fa uns anys no utilitzaven l’electrònica digital. Llegir més

Categories Centre Tecnològic, SARTI