Blog de Ciència EPSEVG

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Random Image

Articles del Febrer, 2008


LOCUS: projectar ciutat per tothom

per VictorAg

Durant quinze dies ben intensius, una vintena d’alumnes d’arquitectura europeus han estat vivint aquest febrer a Tarragona per estudiar com millorar la seva accessibilitat. La iniciativa s’anomena “Let’s Open Cities for Us” (LOCUS), ha estat liderada per la Càtedra d’Accessibilitat i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès de la UPC, i cofinançada amb fons europeu. El projecte, que es desenvoluparà en diferents ciutats europees durant els propers 3 anys, analitzarà i proposarà alternatives pels problemes de l’accessibilitat i la lliure mobilitat de les persones en edificis i ciutats. Llegir més

Categories LOCUS

Impacte acústic a les profunditats abismals

per VictorAg

El calamar gegant, el Kraken de la mitologia noruega, ha protagonitzat nombroses llegendes sobre monstres i éssers estranys. Malgrat tot, es tracta d’una criatura real, un cefalòpode del gènere Architeuthis. L’invertebrat més gran conegut pot assolir els 22m de longitud i mitja tona de pes. Habita entre 400 i 1500m de profunditat, on la pressió és molt elevada i no arriba la llum del sol.

Llegir més

Categories Aplicacions Biocustiques, Centre Tecnològic

Consum energètic i línies elèctriques

per VictorAg

La demanda d’energia elèctrica s’ha incrementat considerablement els darrers anys, com a conseqüència del desenvolupament tecnològic i la major qualitat de vida en els països desenvolupats. Aquest augment del consum ha provocat la saturació de la xarxa actual en algunes zones, cosa que fa que no pugui assumir la demanda en ocasions concretes i donar un servei de qualitat.

L’energia elèctrica és transmesa a través de línees que inicialment no han estat dissenyades per a un flux de potència elevat. Així, circuits que prèviament no transportaven molta energia esdevenen colls d’ampolla per al sistema. Llegir més

Categories Sostenibilitat

Educació en sostenibilitat a l’enginyeria

per VictorAg

L’enginyeria va néixer per cobrir les necessitats de la societat, i així s’ha d’entendre. Ara bé, que vol dir estar al servei de la societat? Durant el darrer congres “Engineering Education for Sustainable Development” (http://congress.cimne.upc.es/eesd2004) es va aprovar la Declaració de Barcelona, signada pels responsables de les universitats tecnològiques capdavanteres d’Europa. Aquest document, declara, entre altres punts, que els enginyers i enginyeres han de comprendre de quina manera el seu treball interactua amb la societat i el medi ambient i que han d’actuar d’acord als principis deontològics i als valors i principis ètics universals. Per aconseguir aquests objectius, cal redefinir el processos educatius universitaris per formar enginyers amb aquesta visió sostenibilista. Llegir més

Categories Sostenibilitat

Recuperat el cel nocturn

per VictorAg

Generalment associem desenvolupament amb il·luminació. Com més ric és un país, més llum projecta. Les fotografies de satèl·lit mostren com els continents occidentals de nit apareixen com illes de llums. Fem de dia la nit i tenim una percepció de seguretat que augmenta amb la intensitat de la il·luminació.

Però aquesta il·luminació artificial també provoca efectes sobre el seu entorn i, particularment, sobre el medi natural. Ens resulta difícil veure el cel nocturn i els estels perquè a banda de la contaminació atmosfèrica, projectem molta llum cap al cel. És l’anomenada contaminació lluminosa.

Llegir més

Categories Centre Tecnològic