Blog de Ciència EPSEVG

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Random Image

Articles del Novembre, 2007


El primer mapa acústic marí

per VictorAg

El soroll al mar ha existit sempre de manera natural o biològica. No obstant, la introducció massiva de fonts sonores artificials s’ha convertit en una amenaça per l’equilibri dels ecosistemes marins, degut al seu caràcter recent i no controlat. Davant l’absència absoluta de registres submarins dels nivells de contaminació acústica al mar català, i degut a la necessitat de mesurar i controlar els efectes d’aquest impacte en les poblacions de cetacis, al Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques de la Universitat Politècnica de Catalunya, estem elaborant el primer mapa acústic marí de les aigües costaneres de Catalunya.

Sota el paraigües de l’Obra Social de la Caixa i dins del programa La Caixa a favor del mar, el LAB està mesurant de manera científica el grau actual de contaminació acústica del mar català, i la seva influència en les poblacions de cetacis que hi habiten. Això permetrà establir les bases dels futurs treballs en aquest camp, a mesura que l’increment de contaminació acústica faci imprescindibles aquesta mena de monitoritzacions acústiques del medi marí.

Llegir més

Categories Aplicacions Biocustiques, EEES

El número Pi, la nova celebritat matemàtica!

per VictorAg

Us proposo una experiència: agafeu un cordill i envolteu un plat amb ell. Això permetrà mesurar el perímetre del plat. Ara, calcularem el diàmetre. Observin que la longitud del cercle que envolta el plat és 3 vegades i pico la longitud del diàmetre. Això passa en tots els cercles. Aquest valor, que és una constant i no varia tot i que canviem de cercle, l’anomenem Pi i l’expressem amb el símbol Π. És un número irracional i una de les constants matemàtiques que més passions ha desatat entre els matemàtics professionals i amateurs. Ara ja podem dir que en el plat ens trobem a Π com a guarnició!!! Llegir més

Categories General

Un llenguatge universal

per VictorAg

Shakespeare va escriure la tragèdia Hamlet a començaments del segle XVII. Després de molt de temps ha quedat en el saber de molts de nosaltres, la coneguda frase: “To be, or not to be: that is the question”. Però entenem el que vol dir aquesta frase? Segur que sí, però no perquè tots sabem anglès sinó perquè algú, en algun moment, ens haurà explicat el seu significat.

Una cosa semblant va passar en el començament del mon de les noves tecnologies relacionades amb Internet i, més en concret, en la comunicació entre màquines. Existien estacions de treball que no es podien comunicar entre sí perquè no disposaven dels medis adequats.

Llegir més

Categories Internet

Observar el fons marí

per VictorAg

Detectar els moviments sísmics que succeeixen en el fons marí i que són motiu de terratrèmols o maremotos és l’objectiu dels sismòmetres que desenvolupen arreu del món centres de recerca punters. Fins ara, a l’Estat Espanyol, on el disseny d’equips per observar el perfil marí no és una àrea prioritària, no disposàvem de cap sismòmetre per poder veure què està passant al fons marí que ens envolta. Actualment això ha canviat. Gràcies a un projecte finançat pel Pla Nacional d’R+D, el grup de recerca Sistemes d’Adquisició i Tractament de la Informació (SARTI) de la UPC, que lidero, hem desenvolupat, juntament amb la Unitat de Tecnologia Marina del Consell Superior Investigacions Científiques, el primer sismòmetre de fons marí, anomenat Ocean Bottom Seismometer. Aquest petit enginy té les mides i la lleugeresa adequades perquè sigui fàcil de transportar, i és ideal per estudiar zones submarines d’àmplia extensió on és necessari disposar d’un gran nombre de sismòmetres. A més, els sensors sísmics que els composen, els anomenats geòfons, que detecten les petites vibracions del terreny, ofereixen dades de qualitat. Llegir més

Categories General

Vull aprendre!!

per VictorAg

El rem és un esport d’equip en què els remers propulsen l’embarcació aplicant la força i el moviment del seu cos sobre un o dos rems. La tripulació també pot incloure a un timoner, que és el que guia l’embarcació. L’èxit de l’equip dependrà, en part, de la tècnica i la força que hagi adquirit durant les llargues hores d’entrenament. Però també de l’entrenador, que tindrà un paper cabdal per motivar i cohesionar tots els membres de l’equip.

Aquest també serà el nou paper del professorat universitari en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Juntament amb la nova estructura de les titulacions, l’EEES impulsa una renovació dels models docents per orientar-los a l’aprenentatge. Llegir més

Categories Institucional