Blog de Ciència EPSEVG

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Random Image

Archive for the ‘Sostenibilitat’


Consum energètic i línies elèctriques

per VictorAg

La demanda d’energia elèctrica s’ha incrementat considerablement els darrers anys, com a conseqüència del desenvolupament tecnològic i la major qualitat de vida en els països desenvolupats. Aquest augment del consum ha provocat la saturació de la xarxa actual en algunes zones, cosa que fa que no pugui assumir la demanda en ocasions concretes i donar un servei de qualitat.

L’energia elèctrica és transmesa a través de línees que inicialment no han estat dissenyades per a un flux de potència elevat. Així, circuits que prèviament no transportaven molta energia esdevenen colls d’ampolla per al sistema. Llegir més

Categories Sostenibilitat

Educació en sostenibilitat a l’enginyeria

per VictorAg

L’enginyeria va néixer per cobrir les necessitats de la societat, i així s’ha d’entendre. Ara bé, que vol dir estar al servei de la societat? Durant el darrer congres “Engineering Education for Sustainable Development” (http://congress.cimne.upc.es/eesd2004) es va aprovar la Declaració de Barcelona, signada pels responsables de les universitats tecnològiques capdavanteres d’Europa. Aquest document, declara, entre altres punts, que els enginyers i enginyeres han de comprendre de quina manera el seu treball interactua amb la societat i el medi ambient i que han d’actuar d’acord als principis deontològics i als valors i principis ètics universals. Per aconseguir aquests objectius, cal redefinir el processos educatius universitaris per formar enginyers amb aquesta visió sostenibilista. Llegir més

Categories Sostenibilitat