Blog de Ciència EPSEVG

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Random Image

Archive for the ‘CCD’


Cooperar: la feina que recompensa

per VictorAg

Hi ha qui diu que aquell que s’implica en una Organització No Governamental (ONG) ajuda a gent necessitada. Però les tasques de solidaritat que s’engloben dins ONG’s també aporten experiències, capacitats i valors a totes les parts implicades.

La solidaritat és un dels principis que inspira a la UPC com a institució al servei de la societat. Treballar en tecnologia, en ciència i en coneixement per al desenvolupament és també una funció de la Politècnica, la qual per assumir aquesta responsabilitat, va crear al 1992 el Centre de Cooperació i Desenvolupament (CCD). L’eina de treball més important del CCD són els projectes de cooperació al desenvolupament a través de la qual la universitat posa la tecnologia al servei del desenvolupament humà i promou la participació de la comunitat universitària en projectes de cooperació en col·laboració amb altres actors. Llegir més

Categories CCD