Blog de Ciència EPSEVG

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Random Image

Archive for the ‘Òptica’


Dissenyant xarxes de comunicacions òptiques

per VictorAg

És prou conegut que l’aplicació de tecnologia òptica en les xarxes de comunicacions ha esdevingut una solució factible als problemes de capacitat que tenien les xarxes tradicionals. La tecnologia òptica aplicada al medi de transmissió en forma de fibra òptica, permet la transmissió de grans quantitats d’informació dins de la xarxa a velocitat propera a la de la llum. Amb aquest medi de transmissió les xarxes de comunicacions òptiques poden fer front als nous desafiaments en les comunicacions que ja s’endevinen, els quals venen motivats principalment per dos factors: el constant creixement del nombre d’usuaris de la xarxa i el definitiu increment de qualitat que els usuaris demanen a les xarxes de comunicacions, bàsicament degut als nous serveis i aplicacions que utilitzen —veu sobre IP, vídeo sota demanda, i en general, totes les que requereixen treballar en temps real—. Aconseguir donar aquesta qualitat als usuaris, definida tècnicament com a Qualitat de Servei (QoS), és un punt encara no resolt en xarxes de comunicacions. Tot i fer més de 25 anys que s’està treballant des de l’entorn de la recerca, no existeix en la realitat cap protocol ni mecanisme que permeti al proveïdor del servei o transport garantir a l’usuari final una comunicació extrem a extrem amb qualitat per a aquells serveis que així ho requereixin. Llegir més

Categories CRAAX, Òptica